Støtteforeningen Støtteforeningen for Maribo Roklub blev stiftet den 30. marts 2004.

Foreningens formål er at tilvejebringe økonomiske midler til nyanskaffelser til Maribo Roklub. Foreningen står som arrangør af den årlige afriggerfest der afholdes for alle morgen-og motionsroere.

Medlem af foreningen kan enhver person, forening, organisation, selskab, firma eller institution blive, der betaler det foreskrevne kontingent.

Bestyrelsen består af

Formand:
Anne Koppelgaard  e.mail:    ac.koppelgaard@gmail.com
Kasserer: Alice Bue Nielsen e.mail: alicebjarnebue@gmail.com
Sekretær:
Birgit Frederiksen e.mail: birkitja@gmail.com

Kontingentet er 100,00 pr. år.

Indmeldelse kan selvfølgelig altid ske ved direkte kontakt til bestyrelsen.